Blog

 • By Tibor 2024-04-30 In emlősök

  Korábbi denevéres bejegyzéseinkben bemutattuk, hogy félrecsúszott hírük ellenére miért a denevérek a legjobb szomszédok, akiket akarhatunk magunknak, aztán pedig lelepleztük téli ténykedésüket is. A sorozat utolsó írásában tanácsokkal szolgálunk, hogy a gyakorlatban is könnyebbé tehesd az életüket. Európai problémáik A denevérek száma egész Európában csökkenő

 • By Denes 2024-04-10 In emlősök

  Vannak bizonyos állatfajok, állatcsoportok, melyeknek egyszerűen rossz a sajtója. Nincs ez másképp a denevérek esetében sem. A megítélés, megközelítés persze nagyban függ attól, hogy a világ mely táján járunk. Míg Európában sokszor negatívan tekintenek a denevérekre, addig például Kínában halhatatlannak tartják őket, és a boldogság,

 • By Tibor 2024-03-18 In Ismeretterjesztés

  A Mondolo Egyesület által megálmodott és koordinált “Beporzó Hadművelet 2.0” kutatási projekt során a Szegeden kialakított méhlegelők talajra, biodiverzitásra, és mikroklímára gyakorolt hatásait vizsgáltuk. A vizsgált méhlegelők és az átlagos városi gyepfelületek között számszerűsíthető eltérések vannak, melyek többnyire a méhlegelőkkel szemben támasztott előzetes elvárásokat erősítik meg.

 • By Denes 2022-11-17 In Ismeretterjesztés

  A Tisza a Keleti-Kárpátokban található két forrásból (Fekete-Tisza, Fehér-Tisza) ered, melyek aztán viszonylag hamar egyesülve alkotják a Tiszát. Hazánkat és négy másik országot érintve Szerbiában, Titeltől nem messze ömlik a Dunába annak legnagyobb mellékfolyójaként. Joggal nevezhetjük a legmagyarabb folyónak, hiszen meghatározó felszínformáló szerepet töltött be

 • By Denes 2022-11-17 In Ismeretterjesztés

  A tiszavirág egykor Európa-szerte elterjedt, gyakori faj volt. A kontinens számos folyójában nagy tömegben volt jelen, mára azonban egyedszáma lecsökkent, elterjedési területe beszűkült. Drasztikus állománycsökkenésében szerepet játszott a klímaváltozás is, ám elsősorban a folyószabályozások, mederrendezések és partvédelmi beavatkozások, valamint az egyre intenzívebbé váló folyószennyezések okolhatók

 • By Denes 2022-05-17 In Ismeretterjesztés

  A cím megtévesztő lehet, mert az erdei életközösségekben jelenlévő holtfa nem csupán táplálékul, de lakóhelyül is szolgál sok faj számára, így a lakóközösség mellett táplálékközösségről is beszélhetünk. Fontos azonban leszögezni, hogy e két fogalom között nem lehet és nem is kell éles határvonalat keresnünk. A

 • By Denes 2022-05-17 In emlősök

  A cím megtévesztő lehet, mert az erdei életközösségekben jelenlévő holtfa nem csupán lakhelyül, de táplálékul is szolgál sok faj számára, így a lakóközösség mellett táplálékközösségről is beszélhetünk. Fontos azonban leszögezni, hogy e két fogalom között nem lehet és nem is kell éles határvonalat keresnünk. A

 • By Denes 2022-05-12 In Ismeretterjesztés

  Egy természetes állapotú erdőt számos olyan tulajdonság jellemez, melyeket egy ültetvényes erdőben nem, vagy csak kis számban, esetleg rövid ideig találunk meg. A diverzitásnak számos megjelenési formája van. Egyaránt pozitív a magas fafaj-, kor- és strukturális diverzitás. A fafajdiverzitás szinonimája az elegyesség. A természetes erdőtársulások

 • By Denes 2022-05-02 In Ismeretterjesztés

  Egy erdőben sétálva a természetvédelmi biológiában kevéssé jártas szemlélődő számára akár zavaró is lehet a kidőlt vagy lábon száradt, elpusztult fa. A laikus gondolhatná, hogy itt valami nincs rendben, ez az erdő nyilván beteg, ha nem csak élő fák alkotják. Pedig ennél messzebb nem is

 • 1
 • 2
 • Viewing page 1 of 3