By Tibor 2021-12-09 In Ismeretterjesztés, madarak, védett állatok

Mit tehetünk a harkályok károkozása ellen?

A harkályfélék nem csak táplálékukat szerzik erős, vésőszerű csőrükkel, de a párválasztás során hallatott gyors, géppuskaszerű dobolásuk is e testrészük segítségével keltik. A természet e csodálatos, és roppant eredményes eszköze azonban néha sajnos kifejezetten kellemetlen pillanatokat is kelthet az emberben.

Nem másról van e helyütt szó, mint a harkályok által megrongált falfelületekről, és az ezekkel járó kellemetlenségekről.

A harkályoknak a társasházak, kisebb nagyobb épületek szigetelésére használt anyagokban történő károkozása többeket érintő probléma, sajnos nem egyedi eset. Nem csupán erdőszéli, de városi házak is megsínylik a fakopáncsok e tevékenységét.

Miért csinálják?

Számos oka lehet. Előfordulhat, hogy így jelzik fajtársaiknak a territóriumuk urai a terület foglaltságát, saját rátermettségüket. Használhatják a falat doboló felületnek, mellyel szintén a fajtársaknak üzennek.

Csoportos elfoglaltság

Kereshetnek a falban számukra fontos ásványianyagokat, esetleg táplálékot, de az is előfordulhat, hogy költőodút készítésének szándékával bontják ki a szigetelőréteget, esetleg a puszta kíváncsiság, netán fajtársaktól ellesett viselkedés az ok. Akárhogy is, a végeredmény a falakon található egy vagy több harkályok véste lyuk.

Nincs igazán jó megoldás

Sajnos jelenleg nincsen optimálisnak mondható megoldás. A falfelület azonnali javítása sem jelent menekülőutat, mert gyakran előfordul, hogy a madarak szinte azonnal újra kivésik azt.

Szintén nem jelent megoldást a madarak kilövése sem. Egyrészt, mert védett madarakról van szó, másrészt, mert a terület hamarosan valószínűleg újra gazdára lelne egy frissen érkezett harkály személyében.

A felület behálózása nem csak, hogy nem költséghatékony, de esztétikai problémákat is felvet. Megoldást alapvetően az jelentene, ha olyan szigetelőréteget alkalmaznánk a házak borítására, amit vagy nem tudnak megbontani a harkályok, vagy nem tudnak megkapaszkodni rajta. Ezek hiányában bármennyire hihetetlen, de úgy tűnik, hogy a legjobb, de legalábbis részleges megoldásként a lyukak meghagyása említhető.

Amennyiben azonban mégis mással próbálkoznánk, úgy a riasztás különböző formái jöhetnek számításba. Fontos azonban leszögezni, hogy a védett madarak riasztása zöldhatóságengedély-köteles!

Riasztási célra helyezhetünk ki úgynevezett rémzsinórt. A rémzsinór nem más, mint egy zsinegre felfűzött petpalackok sora, amely fizikai akadályként is szolgál, de a szélben való himbálózása okán ijesztően is hathat a madárra. Segítségünkre lehetnek továbbá a madársziluettek, valamint a műbaglyok.

A műbagoly segíthet

A riasztó eszközöket rendszeresen át kell helyezni, mert különben a harkályok hamar hozzászoknak, és érdektelenné válnak számukra.

A fent leírtakból látszik, hogy a harkályok károkozásának akár csak csökkentése is nagy kihívás, egyelőre tökéletes megoldás nem látszik a problémára. 

Leave a reply